Hybrid 300
Hybrid 100
Hybrid 50
3V-Cell

บริษัท ฟิลตา จำกัด

89 หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0215552004114

พิกัด GPS ของโรงงานฟิลตา: 13.468668,101.276371

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการกรองของเรา (ภาษา: ไทย, อังกฤษ):

โทรศัพท์:

+66 (0) 38 190 432 +66 (0) 81 618 6140 +66 (0) 63 231 4070

อีเมล:

info@filta.asia

customerservice@filta.asia

filta2557@gmail.com